Contactgegevens

Telefoon:
010-5914605

Email: info@cbsichthusmaassluis.nl

Directrice: Mw. J.G. OlivierTussenschoolse Opvang (Overblijf):
SchoolXL

Stichting Kinderopvang Maassluis

Stichting Kinderopvang Maassluis (SKM) is voorstander van het concept Brede School. Dat betekent voor ons intensieve samenwerking met de basisschool en zo mogelijk ook met andere partners die zich inzetten voor een goede en veilige ontwikkeling van het jonge kind. SKM is daarbij een ervaren en betrouwbare partij. Zij werkt inmiddels binnen een Brede School concept op een viertal locaties in Maassluis, waaronder dus ook aan de Steenen Dijck, samen met CBS Ichthus. De samenwerking tussen CBS Ichthus en SKM ervaart SKM als heel plezierig en vooral in het belang van het kind.

Ervaring

Ervaring in kwalitatief hoogstaande kinderopvang hebben wij al veel langer. Ooit begonnen met één peuterspeelzaal zijn wij gegroeid naar een organisatie met 7 kinderdagverblijven, 5 peuterspeelzalen en 10 locaties voor buitenschoolse opvang, geografisch verspreid over de gehele gemeente. Iedere week opnieuw vangen wij circa 1500 kinderen op in de Kinderdagverblijven, de Buitenschoolse opvang en op Peuterspeelzalen. Dat gebeurt met de enthousiaste inzet van circa 200 gekwalificeerde medewerkers.

Kwaliteit

Wij zijn per locatie ingeschreven in het register van de gemeente Maassluis, hetgeen betekent dat wij voldoen aan de eisen van Brandweer en GGD - en ook regelmatig door deze instanties worden gecontroleerd.

De ruimte

Westerwind telt 6 groepen kinderdagverblijf en 3 groepen bso (4 jarigen, 5-6 jarigen en 7+) Alle benodigde voorzieningen zoals aparte slaapvertrekken, sanitaire ruimtes en voldoende eigen buitenruimte zijn aanwezig.
Elk kind is welkom bij SKM, dus ook het uwe. Veel meer informatie kunt u vinden op onze website.

Liesbeth van Buuren
Locatiemanager Westerwind

E: westerwind@kinderopvangmaassluis.nl
T: (010) 5916185
I: www.kinderopvangmaassluis.nl

Tussen- en Naschoolse opvang

SKM biedt op de locatie opvang aan na schooltijd, tot 18.00uur en tussen de middag. Informatie hierover vindt u op www.kinderopvangmaassluis.nl.

© CBS Ichthus 2016